Efter kursen ska man praktisera (träna) ca 50 timmar på den ”manual” med massagegrepp som vi lärt oss under utbildningen. Det gör man förslagsvis på nära och kära. Du ordnar och ansvarar alltså själv för din praktik. När man känner sig säker på sina massagegrepp så kontaktar du oss för diplomprovet som du genomför på nätet. Detta kan du göra tidigast en månad efter avslutad kurs. De flesta elever (93 %) klarar detta på första försöket. Om man inte klarar diplomprovet så får man göra omprov utan extra kostnad. Ditt diplom skickas per post till dig när du klarat provet.

BOKA PLATS